Wykonanie projektu i wykonanie rozbudowy hali produkcyjno - magazynowej ORGANIQUE

realizacje - projekt 1 / realizacje-wykonawstwo 7

Zakres robót obejmował:

– prace geodezyjne,

– roboty rozbiórkowe,

– roboty ziemne,

– roboty żelbetowe,

– roboty murarskie,

– roboty tynkarskie,

– wykonanie obudowy p.poż.,

– wykonanie posadzki przemysłowej,

– montaż konstrukcji stalowej,

– montaż warstwowego pokrycia dachu,

– wykonanie elewacji SSO,

– wykonanie sieci i instalacji sanitarnej oraz odwodnienia dachu,

– wykonanie instalacji elektrycznej,

 

Zakres projektu obejmował:

– opracowanie koncepcji wstępnej,

– opracowanie ekspertyzy w zakresie przepisów p.poż.,

– opracowanie projektu budowlanego w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym,

– procedura uzyskania pozwolenia na budowę,