Usługi budowlane

 

Jako firma wykonawcza, realizujemy się we wszystkich branżach w budownictwie m.in.:

 

Budownictwo użyteczności publicznej

Budownictwo użyteczności publicznej

biura, obiekty sportowe, laboratoria, bursy i internaty, domy zamieszkania zbiorowego, przychodnie, szkoły, sklepy, banki, świetlice,

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe

budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne, obiekty zabytkowe i pod ochroną konserwatorską,

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe

hale produkcyjne, hale magazynowe, hale sprzedażowe, kotłownie, warsztaty,

 

Nadzór i zastępstwo inwestycyjne

 

 

 

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo abyśmy jako inwestor zastępczy wspierali wasze działania
już na etapie powstawania projektu, to chętnie zaangażujemy zespół z osobami o odpowiednich kwalifikacjach,
które będą czuwały nad postępem prac projektowych. Państwa zmartwieniem będzie wówczas
tylko przygotowanie i przekazanie stosownych pełnomocnictw.

W przypadku decyzji Inwestora o ustanowieniu inwestora zastępczego, tylko w fazę realizacji inwestycji
zakres Naszych obowiązków może obejmować zadania z wyłączeniem fazy przygotowania inwestycji.
Nasze obowiązki obejmują rzeczywiste zarządzanie procesem realizacji inwestycji. Dysponujemy do tego zespołem
osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach, których mogą nie mieć pracownicy inwestora.

 

 

 

 

Usługi bieżących konserwacji i usuwania awarii

 

 

Świadczymy kompleksowe usługi konserwacyjne i usuwania usterek w zakresie robót:

– szklarskich,

– elewacyjnych,

– dekarskich i blacharskich

– wykończeniowych,

– stolarskich,

– instalacyjnych,

na budynkach i budowlach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych, pomocniczych,

 

 

Projektowanie

 

 

Dysponujemy zespołem pozwalającym realizować projekty budowlane we wszystkich branżach.
Kompleksowe wykonanie prac projektowych wykonujemy także wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
dokumentów i ostatecznych pozwoleń.
W przypadku dużego skomplikowania i pracochłonności, możemy wesprzeć nasz zespół pracą projektantów
z innych Wrocławskich biur projektowych z którymi współpracujemy.

 

 

 

Wyceny majątkowe

Wyceny nieruchomości

 

Oferujemy usługi wyceny:

–    nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),

–    nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komercyjne),

–    nieruchomości zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych),

–    nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,

–    ograniczonych praw rzeczowych (służebność itp.).

Nasze wyceny przygotowujemy dla następujących celów:

– zabezpieczenie kredytu

– ustalenie ceny sprzedaży

– ustalenie podatku od spadku i darowizny

– aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

– podział majątku

– wykup mieszkania spółdzielczego

– określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej

.

Koszt wykonania operatu szacunkowego zależny jest od wielu czynników,
dlatego też cena usługi jest indywidualnie ustalana.
Wpływ na cenę mają: termin realizacji, lokalizacja, zakres wyceny, nakład pracy,
a także unikatowy / nietypowy charakter nieruchomości.