Nadbudowa, dobudowa i przebudowa budynku A przy ul. Krakowskiej 146 we Wrocławiu

realizacje-wykonawstwo 7

Zakres robót obejmował:

– roboty rozbiórkowe (konstrukcja, pokrycie i konstrukcja dachu, el. wykończenia),

– roboty ziemne,

– roboty izolacyjne,

– roboty murarskie,

– roboty żelbetowe (fundamenty, słupy, podciągi, inne),

– roboty montażowe,