Wykonanie projektu i montaż urządzeń stabilizujących ciśnienie wody w sieci hydrantowej budynku nr 4 wraz z przygotowaniem pomieszczenia węzła na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Walecznych 59 w Kłodzku

realizacje - projekt 1

Zakres prac obejmował:

– wykonanie projektu hydroforni,

– uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawców ds. BHP, Sanepid i p.poż.,

– wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych,

zakaz foto 1