Wykonanie projektu i montaż instalacji gazów technicznych oraz instalacji hydrantowej w budynku MPS JW przy ul. Kwidzyńskiej 5 we Wrocławiu

realizacje-projekt

Zakres prac obejmował:

– wykonanie projektów,

– uzyskanie opinii rzeczoznawców ds. BHP i p.poż.,

– wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych,