Remont kompleksowy budynku nr 61 przy ul. Obornickiej we Wrocławiu (z projektem wykonawczym branży elektrycznej)

realizacje-projekt / realizacje-wykonawstwo 2

Zakres zadania obejmował:

– Roboty rozbiórkowe

– Roboty murowe

– Montaż stolarki wewnętrznej,

– Montaż ślusarski wewnętrznej i zewnętrznej,

– Roboty tynkowe,

– Izolacje,

– Roboty posadzkowe,

– Montaż wykładzin podłogowych,

– Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych,

– Licowanie ścian,

– Roboty malarskie,

– Roboty instalacji sanitarnych,

– Instalacje elektryczne,

– Roboty ciesielskie,

– Roboty pokrywcze dachowe,

– Instalacja odgromowa,

– Roboty pokrywcze ścian,

– Roboty betonowe,

– Roboty elewacyjne oraz montaż blach elewacyjnych,