Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wymiana inst. odgromowej oraz wymiana okien lukarn w budynku nr 7 przy ul. Obornickiej we Wrocławiu

realizacje-wykonawstwo 10

Zakres prac w szczególności obejmował:

– Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

Tynkowanie

Roboty murarskie

Roboty malarskie

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty przy wznoszeniu rusztowań