Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń w budynku Filologii Romańskiej przy pl. bpa Nankiera 4 we Wrocławiu

realizacje-wykonawstwo 5

Zakres prac obejmował:

– prace budowlane (zabezpieczenia, przebicia, rozkucia itp.),

– prace wykończeniowe (obudowy z płyt gk),

– prace malarskie i szpachlarskie,

– prace dekarskie,

– prace montażu instalacji freonowej i skroplin,

– prace montażu instalacji elektrycznej zasilającej i niskoprądowej,