Remont pomieszczeń wraz z montażem instalacji dla potrzeb zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt w budynku Instytutu Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu

realizacje-wykonawstwo 9

Zakres prac obejmował:

– prace rozbiórkowe i demontażowe,

– prace tynkarskie,

– izolacje poziome,

– okładziny ścienne i podłogowe z płytek,

– dostawa i montaż wyrobów ślusarskich,

– prace stolarskie,

– zabudowy w systemie suchej zabudowy,

– montaż instalacji wentylacji mechanicznej,

– montaż instalacji dygestoriów,

– wymiana i montaż instalacji elektrycznej,

– montaż instalacji wod-kan,

– prace malarskie,