Modernizacja budynków kotłowni oraz rozbiórka galerii nawęglania w EC Zawidawie

realizacje-nadzor

Kadra kierownicza którą dysponujemy, prowadziła bezpośrednio inwestycję, w której przedmiotem zadania było wykonanie następującego zakresu przez GW:

– remont pokrycia dachów,

– modernizacja inst. odgromowej,

– remont elewacji stalowo szklanej budynku kotłowni,

– rozbiórkę galerii nawęglania,

– roboty towarzyszące,