Adaptacja budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych przy ul. Nowej 1 na potrzeby jednostek oświatowych” – Zadanie II

realizacje-wykonawstwo 4

Zakres prac obejmował:

– prace demontażowe,

– wymiana i adaptacja instalacji elektrycznej,

– wewnętrzne linie zasilające WLZ,

– instalacje niskoprądowe, rozdzielnie zasilania,

– montaż osprzętu,

– pomiary elektryczne,

– towarzyszące prace budowlane,